۱۳۸۸ بهمن ۲۸, چهارشنبه

حماسه ملی انقلابی ملت سرفراز ایران اسلامی

به فضل الهی ملت رشید،شریف،فهیم،مقاوم وحماسه ساز جمهوری اسلامی به دستور رئیس جمهوری جسور،اگاه ومردمی تولید غنی سازی تا 20٪ وحتی بیشتر از ان را اغاز نمودند تا باز هم موجب شگفتی، بهت وحیرت جهانیان بخصوص مستکبرین ودشمنان قسم خورده این نظام مقدس وحماسه ساز جمهوری اسلامی که تمام تلاش خود را به برای محروم کردن این ملت از دستیابی به چنین دانش بزرگ وارزشمند باشند.

انها میخواهند که تسلیم خواسته های نامشروع وغیر معقول انها شویم اما باز ملت شریف وازاده ومقاوم ایران اسلامی با تلاش وکوشش دانشمندان جوانمان خواسته انها را به یاٌس تبدیل کردند انها از داشتن چنین دانشی خشمگین وناراضیند واین همان خواسته ملت ومقام عظمای ولایت است.این یعنی یک پیروزی عظیم وحماسه ای جاودان درتاریخ حماسه ساز جمهوری اسلامی از ان نام برد. قطعاً نسل اینده افتخارو تحصین بسیار خواهند کرد به داشتن چنین جسارت ،شجاعت،غیرت،مقاومت،فهم وشعورگذشته گان خود درراه رسیدن به حق مسلم خود، چنین ایسادگی وتلاش وکوششی نمی توانست تحقق یافت به غیراز همت بلند ومتعالی رهبری اگاه،خردمند،مدیر ومدبر ودولتی مردمی ،شجاع ،دلیروعدالت محور ایران اسلامیست.ملت ودولت نشان داده اند که از تهدیدات وفشارهای دشمنان باکی ندارند وهراسی به دل راه نمیدهند وذره ای از موضع حق طلبانه خود کوتاه نخواهند امد، همانند گذشته با تمام وجود از ارزشهای ناب وانقلابی خود تااخرین نفس وتا اخرین قطرات خون خود دفاع خواهند کرد وباز حماسه سازخواهند شد. اری تسلیم شدن در برابرخواسته ها ونیرنگهای دشمنان سیه رو وسرشکسته انقلای اسلامی مایه ننگ ماست.این ملت شهید نداده که تسلیم زوروتهدید انان قرار گیرد. به فضل الهی هرگز هرگزاز موضع حق طلبانه ومشروع خود در برابر دشمنان فریبکاری که دستشان بارها بارها برای ملت باز شده کوتاه نیامده ونخواهیم امد.ما تا اخر ایستاده ایم تا به فضل الهی تمامی قله های ترقی وپیشرفت وتعالی را باشتاب هرچه بیشتر پیموده وباز در این امتحان بزرگ وسرنوشت ساز پیروزوموفق نایل گردیم.پیروزی از ان ملت است وبس.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر