۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

بخشی از تمدن کهن اریائی

این مقبره ساده ومعقر از ان پادشاهی ازاده،مقتدر،اندیشمند وصلح طلب است .اری بر خلاف دیگر پادشاهان بخصوص فراعنه که هزینه های بسیار انسانی ومادی صرف ساختن مقبره برای خود انجام میدادند اما اوازدیدگاه متفاوتی برخوردار بود به گونه ای میتوان گفت که یک فیلسوف وارسته ودوراندیش بود.او صاحب اصلی منشور حقوق بشردر جهان، مایه افتخار سرزمین اریایی ماست.

جای سؤال دارد که چرا با وجود چنین مرد بزرگی که جهانیان از او به نیکی یاد میکنند در صورتی که در کتب درسی تاریخی ما کمتر نامی از او ومنشور تاریخی او یاد میشود وهیچگونه یاد و تجلیل از سوی مسئولین ما صورت نمیگیرد چه بسا مانع از ان از سوی ایران دوستان مستقل صورت میگیرد دلیل چه میتواند باشد که پادشاهان گذشته را ظالم وستمگروبی کفایت جلوه دهند وخصوصیات خوب انها وکارهای ارزنده ایی که کرده اند یاد نشود ویا به گونه ایی حذف گردد از تاریخ وتمدن اریایی.


...اینجا ملک دلیران است و این ملک هیچ خائن و غارتگری را نمی پذیرد...و مطالبی که حاکی از سلطه مستحکم کوروش و ایرانیان بر سرزمین پارس دارد.و اسکندر ناموفق منصرف میشود.بعدها اعراب روی آن کتیبه خطوط عربی و آیه های قرآن حکاکی میکنند که هنوز هم برجاست.دلیل سلامتی نسبی مقبره کوروش نیز بدان جهت است که با حمله عربها به منطقه پارسه و پاسارگاد ساکنین بازمانده آنجا قبر کوروش را مقبره مادر حضرت سلیمان (ع) ذکر نموده تا متجاوزین از تخریب مکان منصرف شوند.


متن روی سنگ قبر:من کوروش هستم ،
شاه هخامنشياي مردي که هر که هستي و از هر کجا مي آيي زيرا ميدانم که خواهي آمد
من کوروش هستم که به ايرانيان شاهنشاهي بخشيد .
با من مشاجره مکن يگانه چيزي که هنوز براي من باقي مانده است


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر