۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه

غنی سازی تا 20٪حق مسلم ماست

انرژی هسته ایی حق مسلم ماست وملت غیور،شجاع ودلیر ایران از این حق مسلم خود که مانند جان وناموسشان برایشان عزیز است هرگزتحت هیچ شرایطی ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد.غنی سازی تا20٪ نیز حق مسلم ماست واز انجائی که دانشمندان ما به چنین علم بزرگی با تلاش شبانه روزی خود دست یافته اند واین مایه افتخار وسربلندی هر چه بیشتر ملت بزرگ وحماسه ساز ایرن اسلامیست.
خوشبختانه به همت مسؤلان دلسوز، فداکارومعتقد در برابر تهدیدات و فشارهای زورگویان وحسودان ذره ای گام به عقب ننهادند ونخواهند نهاد واز حق مسلم ملت ایران جانانه دفاع خواهند کرد وتا اخر ایستاده وانشالله غنی سازی تا خلوص 20٪ را به زودی اغاز خواهند کرد وبدنیا نشان خواهیم داد که از هیچ زور وتهدیدی هراس به دل را ه نمیدهیم .
انها از رشد وپیشرفتهای خیره کننده ملت ایران به هراس افتاده اند.از این که ملت ازاده ،سربلند ومقاوم در برابر انها سر تعظیم فرود نیاورده وحاضر به باج دهی به هیچ ابر قدرت وزورگوئی نشده ونخواهد شد سخت پریشان ونا امید شده اند ودر عوض ملت ایران امیدوارتر وموقتدرتر از هر زمان به سوی فتح قله های افتخاروسربلندی گام برداشته و وابسته به هیچ ابر قدرتی در دنیا نیست اری با دشتن چنین دولت مقتدر،شجاع ،جسور وبی باک به ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد منتخب میلیونها عاشق به ارمانها وشعارهای عدالت محورانه این اوسطوره تاریخ ایران وجهان،مردی که یک تنه در برابر همه مشکلات وسنگ اندازیهای ملل غرب ایستاد واز این حق مسلم وغیربازگشت ملت شریف وازاده دفاع کرد.دولت محبوب و مردمی بداند ملت پشت سر او ایستاده است واز او حمایت خواهد کرد،لذا جفاست هرگونه سازش ویا ذره ای عقب نشینی از ارزشها وارمانهای مقدس وحماسه ایی این ملت شهید پروروحماسه ساز ایران
ما دربرابر زورگوییهای مستکبرین که چشم دیدن این همه موفقیت وافتخار در طول مدت کوتاهی را ندارند وخواهان جلوگیری ازاین حرکت پرشور وحماسه ایی ملت ایران هستنددفاع وایثاراز ارزشهای هسته ایی که مانند ناموس هر ایرانی مهم وغیر گذشت می باشد وظیفه هر ایرانی وطن پرست ومسلمان است ودولت ومسؤلان محترم جمهوری اسلامی قطاًه به این امر واقفند ودر دام نیرنگهای دشمنان ملت نخواهند افتاد. با ید به انها نشان دهیم که ملت ومسؤلان بیدارتر وهوشیارتر از این هستند که در دام نیرنگها وفریبکاریهای انها دچار شوند.اری ملت ایران خود دست به کار خواهد شد وسوخت مورد نیاز را تولید وبه جهانیان ثابت خواهد کرد که ملت ایران محتاج به هیچ کشوری نیست.
به فرموده امام راحل (نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی) لبیک یا احمدی نژاد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر