۱۳۸۹ بهمن ۱۴, پنجشنبه

همه پرسی(رفراندوم)

بادروددر استانه سی ودومین سال پیروزی شکوهمند جمهوری اسلامی هستیم نکته ای که میخواهم دراینجا ذکر کنم اینست ، با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب ونظام مقدس جمهوری اسلامی  عده ای از دشمنان ویا منتقدین نظام این را مطرح میکنند که ملت مانند سالهای پیش مخصوصا دهه اول انقلاب دارای ان شور وعلاقه وهمچنین پشتیبانی از ارکان وارمانهای والای این انقلاب نمی باشند ومردم دلسرد ومایوس تر از سال پیش هستند وخواهان تغیرات اساسی وبنیادی در نظامند اما پشتیبانان به این نظام ولائی با چنین نظری مخالفند وملت وبخصوص جوانان این نسل را مانند نسل اول انقلاب مصمم ترو علاقهمند تر به نظام جمهوری اسلامی وولایت میدانند.به نظر بنده از انجائی که ملت شریف ایران بارها وبارهابا شرکت خود در راهپیمائی های ملیونی درمناسبتهای مختلف وحمایت های مکرر خود از نظام وولایت وهمچنین شرکت در انتخابات، دشمنان این نظام را مایوس وناامید کرده اند.برای اینکه باز هم ثابت کنیم این ملت همان ملت سی سال قبلند وازانتخابات و همه پرسی نمی هراسیم واز ان باکی نداریم به ندای مخالفین ومنتقدین لبیک گوئیم وبا برپایی یک همه پرسی (رفراندم) در مورد تائید وانتخاب دوباره مردم از نظام جمهوری اسلامی با حضور پرشور وانقلابی خود وبا رای اری به نظام یک بار دیگر مشت محکم به دهان یاوه گویان زنیم وانان را مایوس تر از گذشته کنیم.البته برای اینکه ثابت کنیم انتخابات ما سالم وازاد وشفافست وبهانه ای به دست فتنه گران ودشمنان ندهیم این رفراندوم در حضورتمامی احزاب وگروهها وتشکلها و ناظرین بی طرف وعادل داخلی وبین المللی انجام گیرد تا هیچ حرف وحدیثی باقی نماند.نمیدانم چرا تاکنون هیچ پاسخ مثبتی از سوی هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی در مورد برپائی چنین رفراندومی پس از 30سال داده نشده ،اگر نگرانی انان بخاطر هزینه های مالی انست که من حاظرم از طرف انان که خواهان همه پرسی هستند این هزینه از سوی انان پرداخت شود تا خدای نکرده بار مالی بر دوش دولت نباشد وبیت المال را صرف خواسته مخالفین خرج نکنیم.


امیدوارم دوستان نیز در مورد پیشنهاد بنده نظر دهند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر