۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

حکومت علوی

 بسیاری خرده میگیرند که چرا شیعیان اینقدر نسبت به امام اولشان ارادت وشیفتگی ویژه ای دارند،دائم به مدح وثنای او میپردازند ومقام ومنذلت بسیار برایش قائلند به گونه ای که تاکنون خداوند بنده ای به این بزرگی نیافریده، اینگار علی(ع) خدای انهاست. دائم ورد زبانشان یاعلی یاعلیست،می نشینند یاعلی میگویند بلند میشوند یاعلی میگویند گرفتار میشوند میگویند یا مشگل گشا علی،مدد میخواهند میگویند یا علی مدد اخر برای چه هست علی کیست که اینگونه پرستش میکنید وبرای او چنین اجر وقربی را قائلید.
کسانی که اهل بصیرتند ودر دل بغض وحسد راهی ندارد میگویم که او کیست.
همه ما به القاب وصفات والای ایشان اجحاف داریم وهمچنین رشادتهای ایشان در صدر اسلام


هنگامی که حضرت در بستر بیماری بسر میبرد وبا مرگ وزندگی پنجه نرم میکند کاسه شیری برای ایشان می اورند قبل از اینکه ایشان شیر را میل نمایند میفرمایند: ایا به قاتل من اب وغذا داده اید در جواب سکوت میشنوند میگوید این شیر را برای او ببرید، مبادا به او ازار واذیتی برسانید و گرسنه وتشنه نگه اش دارید، حق وحقوق او را نادیده نگیرید همواره با او مانند یک زندانی رفتار کنید نه یک قاتل


چه کسی را سراغ دارید که همانند او باشد، کسی که در خانه خدا وبه هنگام نماز از پشت سر بصورت ناجوانمردانه با شمشیر زهرالود به فرق مبارکش ضربت میزند اما او در بستر بیماری هنوز به یاد قاتلش هست که مبادا رفتار خشونت امیزی با او صورت گیرد ودر خواست میکند که کاسه شیری که برایشان اورده اند به قاتلش بدهند اری ایا همانندی مانند مولای ما سراغ دارید؟

مولای متقیان آینه تمام قد انسانیت و اخلاق اسلامیست


ای شیعیان ومدعیان تشیع شناسنامه شیعه راه ومنش مولا ست ایا خود را شیعه حقیقی او میدانید که بخواهید مبلغ خوبی برای حضرت باشید؟
شیعه نتنها درد دین دارد بلکه درد عدالت ومساوات نیز دارد


مبادا با رفتار وکردارمان باعث سرافکندگی و بی ابروئی شیعه شویم اگر عاشق حقیقی حضرتیم باید در مکتبش درس اخلاق ومنش انسانی را اموخت که همانا یکی از مهمترین درس مولا به شیعیانش دفاع از مظلوم ورعایت مساواتست


اگر شیعه ای ببیند ویا بشنود فردی مظلوم واقع شده وحق وحقوق انسانیش نادیده گرفته میشود حال با هر دین ومسلک وعقیده ای که باشد یا حتی یک حیوان زبان بسته ای باشد و ان شیعه بی تفاوت ازکنار ان بگذرد وعکس العملی برای دفاع از مظلوم نشان ندهد نمی توان نام خود را شیعه مولا گذاشت


قطاً و یقیناً اینگونه افراد بی تفاوت مورد شفاعت مولا قرار نخواهد گرفت.

لعنت خداوند ورسول وال رسول الله بران دسته باد که به نام دین ودر لباس دین وتشیع با اعمال ورفتار خود به اسلام وتشیع ضربه میزنند ونام شیعه را لکه دار میکنند


درود وسلام خداوند بران دسته که با اعمال ورفتار نیکو وحسنه خود وعمل به اسلام و سیره انبیا واولیا الهی در جهت حفظ ابرو و عزت مسلمین بخصوص شیعیان گام بر میدارند ودر این راه کمر همت بسته اند که باعث افتخار وسربلندی شیعیان باشند و مولای خود را انگونه که هست با اعمال ورفتارشان به جهانیان بشناسانند.


خداوند به همه ما توفیق دهد که باعث خشنودی او ومولای شیعیان متقی شویم واز شفاعت انحضرت بی بهره نمانیم انشااللهازدست غمت سر به گریبون چه کنم


یا مولاعلی


با دل پر خون چه کنم، چه کنم


یا علی این صدای خسته ام ودل شکسته ام یاری بکن


یا علی تنها وغریبم بگیر دستم وکاری بکن


شده سنگین بار گناهم من روسیاهم پیش خدا


تو تموم کن غصه ودردم ،ناله ام وآهم با ینگاه


مثل بارون نم نمه اشکام توئی ذکرو ناله شبهام


تو سحر کن شبم یا مولا که غریب و بیکس و تنهام


دستهای تو گره گشامه،قفل عشقت توی صدامه


عشق پاک تو در وجودم ،روز وشب تا ابد باهامه


دل من مثل دیونه ها شده در به در اون ناز چشات


قربون اون غریبی و اون ناله و غمها وگریه هات


یا علی این صدای خسته ام ودل شکسته ام یاری بکن


یا علی تنها وغریبم بگیر دستم وکاری بکن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر