۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

دیکتاتور پیر حسنی نامبارک

قطعا اگر جنبش مردم مصر پیروز شود نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بخصوص در میان ملتهای عرب میباشد.سرنگونی حکومت استبدادی حسنی مبارک پس از سه دهه حکومت دیکتاتوری بر ملتی که تاریخ و پیشینه ای کهن دارد وگرمی وسردیهای بسیاری را نیز به خود چشیده.این رویداد یک تحول عظیم در این کشور وسایرکشورهای منطقه وهمچنین سر اغاز تغیرات مثبت وسازنده در خاورمیانه میباشد.
نباید از دخالت و ایفای نقش کشورهای خارج از منطقه مانند دول غربی نیزغافل بود هرچند خود مردم نقش اصلی را در این قیام بازی کردند اما اتش این قیام به سالها پیش بر میگردد.


همانگونه که میدانیم تغیرات وتحولات در خاورمیانه با روی کار امدن جرج بوش و اغاز جنگ امریکا وهم پیمانانش در افقانستان کلید خورد واکنون قیام خود جوش مردم تونس که بر اثر نارضایتی مردم به دلایل مختلف از جمله مشکلات معیشتی وبیکاری روز افزون جوانان که با خود سوزی یک جوان تحصیل کرده شعله ور شد وپایه های حکومت مستبد دیکتاتوری را درهم شکست وباعث شد که این شعله دامان دیگر کشورها که حکومتشان بی شباهت با ان نبود را نیز فرا گیرد.


شاید بپرسید که این قیامهای مردمی بر علیه حکومتهائی که سالها مورد حمایت دول غربی نیز بوده


حال چرا در این شرایط از متحدین دیکتاتور خود حمایت نمیکنند وحتی از انها میخواهند با معترضین ازخشونت وسرکوب استفاده نکنند وبه خواسته های انها احترام گذارند.


با فروپاشی اقتصاد امریکاه وبه تبع اروپاه ومشکلاتی که در این ضمینه برایشان اتفاق افتاد وبا توجه به وابستگی کشورهائی همچون تونس ،مصرویمن به جذب توریست وکمکهای مالی ونظامی از سوی کشورهای توسعه یافته ومتحد خود که بعضا در سالهای دور از مستعمره همین کشورها نیز بوده اند طی این چند سال اخیر با کاهش این کمکها از سوی انها، در نتیجه اقتصاد شکننده این کشورها دچار مشکل حاد گشته و همچنین بدلیل باز نبودند فضای سیاسی وخفقان وسرکوب احزاب منتقد موجی از نارضایتی ها از نحوه حکومت شدت بیشتری به خود گرفت واتش خفته در زیر خاکستر زبانه براورد.


این در حالیست که دول متحد وحامی انها بارها به حاکمان مستبد وخودخواه هشدار دادند که تغیرات دمکراتیک را در کشور خود اغاز کنند وازادیهای بیشتری به ملت واحزاب مختلف دهند اما انها اعتنائی به این مسائل نکردند تا اینکه نتیجه اش را یکی پس از دیگری شاهد هستیم .
(( از قدیم گفته اند اگر میخواهی برملت عرب حکومت کنی همیشه شکمش را سیر نگه دار و انگاه سالها برانان حکمرانی کن، اما اگر میخواهی بر ملت عجم حکومت کنی هرگز شکمشان را سیر نگه ندار که اگر شکمشان را سیر نگهداری انگاه طغیان خواهند کرد ))


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر