۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

به نام حضرت دوست

وجَعلنا مِن بین ایدیهِم سَدا و مِن خَلفِهم سَدا، فاغْشَیناهُم فهَم لایبُصِرون


(( برابرشان دیواری کشیدیم و در پشت سرشان دیواری ودربرابر چشمانشان نیز پرده ای افکندیم تا نتوانند دید ))درروز عاشورا اقا وسرور شهیدان اباعبدالله الحسین میفرمایند "آري، در اثر هداياي حرامي که به دست شما رسيده و در اثر غذاهاي حرام و لقمه هاي غيرمشروعي که شکم هاي شما از آنها انباشته شده، خدا اين چنين بر دل هاي شما مهر زده است. واي بر شما! آيا ساکت نمي شويد؟"


کسانی که در برابر امام ویارانشان چنین صف آرائی کردند همگیشان ازامت اسلامی بودند اما فقط نام اسلام را به یدک میکشیدند ودربرابربرق سکه های ابن زیاد تاب نیاوردند وبر هوای نفس شیطانیشان غلبه کنند و بیعتشان را به پای معامله بنی امیه گذاشتند.


اری این افراد به در ستی میدانستند که در برابر چه کسانی خواهند ایستاد وخون چه کسانی را خواهند ریخت.اما ازانجایی که بر چشمهایشان پرده ای از ظلمت نهاده شده بود تا قادر به درک حقیقت نتوانند بود،زیرا که سر درعاخر بیت المال مسلمین داشتند واز شیطان درونشان پیروی می نمودند، انان حرام خدا راحلال وحلال او را حرام کرده ولذا راه بازگشتی برای انان نمانده بود هرچند امام قبل از شروع جنگ بازهم به نصیحت انان پرداخت که جزء اندک افرادی که هنوز گوش شنوایی برایشان باقی مانده بود مابقی همچنان کمر بر قتل مولا ویاران با وفایشان بسته بودند.
یکی از افرادی که ندای حق طلبانه مولا را شنید وبه عاقبت کار خود پی برد و در محضرایشان ابراز پشیمانی وتوبه کرد وبه جمع یاران با وفای حضرت پیوست وعاقبت در رکاب حضرت بشهادت رسید (حضرت حّر(ع) بود


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر