۱۳۸۹ اسفند ۶, جمعه

ای جهانخوران ظالم ای فقط در ظلم عالم

حکومتهای دیکتاتور به خیال خود فکر میکنند با ایجاد فضای رئب ،وحشت،خفقان وسانسور

همچنین با استفاده ازنیروی سرکوب وخشونت جلوی اعتراضات بحق ملتها تحت ستم وبیداد از جور وجفای انها را بگیرند و پایه های حکومت خود را مستحکم کنند، به خیال خود قادرند با دروغ وفرافکنی ودغلکاری جلوی موج خروشان ملتهای بیدار و اگاه شده ایستادگی کنند اما نمی دانند دیگر حنایشان رنگی نخواهد داشت. هرچه بیشتر خشونت وسرکوب بکار برند وخون ملت حق طلب وازادیخواه را بر زمین ریزند درخت ازادی وعدالت تنومند وبزرگ تراز بیش خواهد شد،عاقبت تیغهای درخت ازادی بسوی بدنه دیکتاتوری انها پرتاب و سوراخ سوراخشان خواهد کرد وعاقبت به صفحه سیاه تاریخ خواهند پیوست (انشاالله)

ای جهانخوران ظالم ای فقط در ظلم عالمدست نمیشوئید چرا از سرنوشت مردمان


برنمیدارید چرا دست از سر بیچارگان


ای جهانخوران ظالم


ای به راه ظلم عالم


اه جان سوز بی گناهان فغان کند روزی از این بی دادی


دست ملتهای در بند روزی رسد به دامن ازادی


دست ناپاک شماها به خون ابنای بشر الودست


دل بی رحم شماها از این همه ستم اسودست


نه خدا را بنده ائید ونه به خود شرمنده ائید


ای طمع کاران ظالم ای به راه ظلم عالم


خورشید عدالت می دمد روزی تا بدو ضعیفان شوق پیروزی


خورشید عدالت می دمد روزی برسر اخر این سیه روزی


از تمدن دم میزنید اما اتش به عالم میزنید


تا کی اعمال قدرت تا به کی تامیل ذلت


خداوندا رسان بارانی از هدایت که ره گم کردگان تعدادشان شد بی نهایت


خداوندا فغان از این همهع ظلم وجنایت


به غیر از پیش تو کجا برم من شکایت


نه خدا را بنده ائید ونه به خود شرمنده ائید


ای جهانخوران ظالم ای به راه ظلم عالم
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر