۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

چوپان وگوسفندانش

ما چوپانیم وشما گوسفندان ما

از انجائی که ما چوپان شما گوسفندان نفهم و جاهلید بنابراین ما بر شما منت نهاده مسئولیت هدایتتان را به عهده گرفتیم
اگر از ما اطاعت نموده وفرمانبردار باشید هرگز به بیراهه نخواهید رفت که همانا راه نا بخردانست.شما ندانید و نفهمیده باشید که این راه چه راهیست همانا راه سخت ودشواریست این راه
ما برشما حق داریم زیرا ما میدانیم که شما نمیدانید که نخواهید دانست چه سرنوشتی در انظارتان خواهد بود
انگاه هر که را خواهیم هدایت کنیم وهرکه را خواهیم به حال خود واگذاریم تا روزگارش سراید، انروز محقاً بزودی سر خواهد امد راه بازگشتی نخواهد بود بنابراین التماس نکنید که هیچ فایده نکند.
اری تو چه دانی که مسلخ چیست انروز فرا رسد زمین وزمان نتوانند بداد تان رسند وچه روز سختیست انروز
اری ای گوسفندان تنها ما را صدا زنید واز ما یاری جوئید زیرا جز ما دادرسی نخواهد امد
صلاح شما بهتر از خودتان دانیم چیست
اگر گاهی چوبمان را بر بالای سر گردانیم وبر سر وگردن وپشتتان نازل نمائیم فقط وفقط خیر وصلاحتان را میخواهیم وجز هدایت ورستگاری شما قصد دیگری نداریم
اینگونه با شما رفتار شود زیرا خود نمیدانید که به بیراهه میرود وبر منت نهاده به راه صرط المستقیم که همانا صراط ما باشد هدایتتان نمائیم
سگهایمان را بر سرتان نازل میکنیم تا از غفلتمان سوء استفاده نکرده و بدانید در همه حال از شما غافل نخواهیم بود حتی در خواب
چرا به خطا روید که سگهایمان به شما بپرند واق واق کرده و پاچه تان را بگیرند، انان را در همه حال دوست خود بدانید زیرا انان به شما اسیبی نرسانند همانا سگ حیوان با وفائیست
ای گوسفندان سر به زیری را سرلوحه خود قرار دهید وکمتر صدا بر اورید باشد که شما را به سوی دشتهای سر سبز وعلوفه های تازه رهنمود کنیم
به یکدیگر حسادت نورزید و به نزاع و درگیری نپردازید و از خشم و غضب ما بهراسید زیرا در این صورت مرگ خود را تعجیل خواهید انداخت، بنابراین با هم مهربان باشید و با عطوفت رفتار کنید
ای گوسفندان من بدانید بزودی رستگار خواهید شد ازهر نوع که باشید چه نر وچه ماده

راست گفت چوپان خوش صدای ماست وشیر خور قادر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر