۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

به نام حضرت دوستوجَعلنا مِن بین ایدیهِم سَدا و مِن خَلفِهم سَدا، فاغْشَیناهُم فهَم لایبُصِرون


((برابرشان دیواری کشیدیم و در پشت سرشان دیواری و


بر چشمانشان نیز پرده ای افکندیم تا نتوانند دید))درروز عاشورا اقا وسرور شهیدان اباعبدالله الحسین میفرمایند:

"آري، در اثر هداياي حرامي که به دست شما رسيده و در اثر غذاهاي حرام و لقمه هاي غيرمشروعي که شکم هاي شما از آنها انباشته شده، خدا اين چنين بر دل هاي شما مهر زده است. واي بر شما! آيا ساکت نمي شويد؟"

به درستی که چنین است.کسانی که در برابر امام ویارانشان چنین صف آرائی کردند همگیشان ازامت مسلمان بودند اما فقط نام اسلام را به یدک میکشیدند ودربرابربرق سکه های ابن زیاد نتوانستند تاب بیاورند وبیعتشان را به پای معامله گذاشتند.اری این افراد به در ستی میدانستند که در برابر چه کسانی خواهند ایستاد وخون چه کسانی را خواهند ریخت.اما ازانجایی که بر چشمهایشان پرده ای از ظلمت نهاده شده بود تا قادر به درک حقیقت نتوانند بود،زیرا که سر درعاخر بیت المال مسلمین داشتند ودرفرمانبردارشیطان درونشان شده بودند.انان حرام خدا راحلال وحلال او را حرام کرده ولذا راه بازگشتی برای انان نمانده بود هرچند امام قبل از شروع جنگ بازهم به نصیحت انان پرداخت که جزء اندک افرادی که کوش شنوایی برایشان باقی مانده بود مابقی همچنان کمر بر قتل مولا ویاران با وفایشان بسته بودند.از جمله کسانی که حتی به لشکرمولا پیوست واظهار پشیمانی نمود وعاقبت در رکاب حضرت جان نهاد،حضرت حّر(ع)بود
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر