۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

سخن عالمانه


اسلام به ذات خود ندارد عیبی! هر عیب که هست از مسلمانی ماست؟


سخن ذیل منتسب است به سید جمال الدین اسد ابادی

سید جمال الدین اسدآبادی بعد از بازگشتشان از اروپاه،از ایشان سئوال شد که انجا(اروپاه) چه دیدید ؟


ایشان میفرمایند:

"در آنجا مسلمان نديدم اما مسلماني ديدم، در مشرق زمين هم زندگي کردم و مسلمان ديدم اما مسلماني ندیدم”.

این مرد عالم ومشهور در زمان خویش که حداقل میتوان گفت این سخن ایشان 150سال پیش در جواب انها فرموده، حال اگر ایشان در چنین سالهایی یعنی در قرن 21میزیست وسفری به اروپاه داشت.
ایا باز هم همان جوابی را میداد که در ان سالها داده بود؟

مثلاً اکنون وضعیت چند کشوراسلامی را با چند کشوراروپائی یاغربی مقایسه کنیم.
بطور مثال کشورهایی چون عراق،افغانستان،سومالی،سودان،پاکستان،عربستان وایران
ودر سوی دیگر کشورهائی مانند سوئیس،فرانسه،ایتالیا،المان،انگلیس،نروژو سوئد
چه نتیجه ای از این مقایسه ها ان هم در تمام زمینه ها اقتصادی،سیاسی،علمی،فرهنگی ،اجتماعی و.......به دست خواهید اورد؟
درخاتمه شعری ازشاعری وارسته چون عطار نیشابوری را قرارمیدهم(روحشان شاد وقرین رحمت الهی)

در خطت تا دل به جان در بسته‌ام

چون قلم زان خط میان در بسته‌ام

در تماشای خط سرسبز تو

چشم بگشاده فغان در بسته‌ام

نی که از خطت زبانم شد ز کار

زان چنین دایم زبان در بسته‌ام

تو چنین پسته دهان و من ز شوق

گرچه می‌سوزم دهان در بسته‌ام

آشکارا خون دل بگشاده‌ام

تا به زلفت دل نهان در بسته‌ام

پر گره دانست زلف تو که من

دل به زلفت هر زمان در بسته‌ام

چون جهان آرای دیدم روی تو

چشم از روی جهان در بسته‌ام

نیست در کار توام دلبستگی

زانکه در کار تو جان در بسته‌ام

گفته‌ای در بند با من تا به جان

این چه باشد بیش از آن در بسته‌ام

گفته‌ای در بند با من تا به جان

این چه باشد بیش از آن در بسته‌ام

گر بسوزد همچو خاکستر دو کون

نگسلم از تو چنان در بسته‌ام

تا بلای ناگهان دیدم ز هجر

رخت رحلت ناگهان در بسته‌ام

هم دل از عطار فارغ کرده‌ام

هم در سود و زیان در بسته‌ام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر