۱۳۸۸ مرداد ۴, یکشنبه

نامه ای به امام زمان


درود خدا برعادلان دادگر
واامام روز بروزبدمان بدتر میشود،امیدمان نا امیدتر،دلمان پر خونتر،غم هایمان بیشتر،مصیبتهایمان بزرگتر،کشتی شکست خورده به گل نشسته ایم که نه راه پیش داریم نه راه پس، به اخرخط رسیده ایم.
وااماما مریدان وشیعیان شما میگویند هنگامی که ظهور میکنید جوی خون به راه می اندازید
ایا اینچنین است؟
سؤالات بسیاری از شما دارم
ایا شما نیز ولی مطلقید وامرتان بی چون وچرا باید اجرا شود وهرگونه انتقاد ویا مخالفتی را بر نمیتابید وخود راپاسخگوی هیچکس نمیدانید امر امر شماست وهیچ کس حق مخالفت ویا انتقادی را ندارد وهمچنین مخالفانتان را یک مشت خس وخاشاک ، اشوبگرو شورشی توصیفشان میکنید وانها رابه هر روش ممکن سرکوب خواهید کرد؟
ایا درحکومت شما نیز زندانها پر از مخالفین سیاسی وعقیدتی خواهد بود؟
ای امام غفوررحیم ایا درحکومت شما دشمنانتان که در اسارت شما هستند بلافاصله مجازات میشوند بدون اینکه حق دفاع از خود را داشته وهیت منصفه ای راجع انها به قضاوت نشیند؟
ای امام مظلومان درحکومت شما نیز سر شکنجه گران وجلادان شلوغ میباشد؟
ای امام دادگر ایا درحکومت شما جایی برای ادمهای دروغگو،چاپلوس،متقلب،فریبکار،جاه طلب،سرکوبگروبیرحم وجود دارد؟
ای امام حق ایا در حکومت شما خبری از پارتی بازی ورشوگیری هست؟
ای امام خوبان عالم ایا شما این چنین عقیده ای خواهید داشت که هرکس با ما نیست دشمن ماست وباید از سر راه برداشته شود؟
ایا در حکومت شما هرکس بیمار شود وپول درمان بیماریش را نداشته باشد باید بمیرد؟
حکومت شما چگونه حکومتیست؟
بنده در کشوری زندگی میکنم که حاکمانش میگویند این حکومت متعلق به شماست وانها امانت دارند تا شما بیاییدوازانها تحویل بگیرید ، انها خود را نائب شما میخوانند وبرای فرج شما بسیار دعا میکنند.
کشوری که دروغ،فریب ونیرنگ،ریکاری،فساد،بی عدالتی،پای مال کردن حقوق انسانها متداول وامری عادی گشته .
دراینجا اگر پارتی نداشته باشی ویا رشوه ندهی کارد پیش نمیرود نمیدانم به ادارات سری زده اید یا نه بیچاره میکنند زیر دستانشان را اری تبعیض ونابرابری بیداد میکند.هرکسی به فکر منافع خودش است گویی اخرتی در کار نیست وهرچه هست در این دنیا هست وبس.
ایا در حکومت شما نیز اینگونه حکومتی برپاه خواهد شد؟
پدران ما انقلاب کردند تا حکومت عدل بنا شود،حکومتی که حاکمانش خدایی وخدا ترس باشند، یارومدافع مظلومان ودشمن ظالمین،حکومتی که مورد رضای حقتعالی و به حکومت شما نزدیکتر،حکومتی که در ان عدل وقانون در راس کارها قرار داشته و هیچکس حق ندارد پارا فرا تر از ان بگذارد.
در حالی که این حکومت بنام جدتان وبه نام شما وتمامی مقدسات اسلامی دست به سرکوب مخالفانشان میزند،مخالفینی که جزخواستارروشن شدن حق وحقیقت ،عدالت وانصاف نبودند را با خشونت وریختن خونشان ویا دستگیرومجازاتهای طولانی جوابی بهتر نشنیدند. به کار گیری خشونت در ایجاد رئب و وحشت در بین مخالفینشان کار 30ساله انهاست.به خانه های افراد حجوم میبرند وجلوی چشمان همسروفرزندانشان انها را دستگیر وبا خود میبرند ومورد شدیدترین شکنجه های روحی وجسمی قرار میدهند.نتنها خودشان را بلکه خانواده هایشان هم دچار شکنجه روحی قرار میدهند انها را در بازداشتگاهای انفرادی قرارمیدهند در حالی که خانواده هایشان از انها کوچکترین اطلاعی ندارند.از کمترین حقوق قانونی یعنی حق داشتن وکیل محرومند و در شرایط سخت از انها اعتراف میگیرند،اغلب دادگاهای انها غیر علنیست وانها به جرمهای سیاسی محکوم میشوند.
ایا در حکومت عدل شما اینچنین با مردم برخورد خواهد شد؟
هم اکنون که دارم این نامه گلایه امیز را برای شما مینویسم تا دیگران نیز بخوانند معلوم نیست بعد از این چه سرنوشتی در انتظارم باشد شاید به سرنوشت انهایی که در زندانهای مخوف رژیم صفاک زیر شکنجه بیرحمترین انسان نما های حیوان صفت درنده خو قراردارند.
خدا عاقبتمان را ختم بخیر کند توکل به خداوند قادر ومهربان وبعد به شما ای صاحب عدل وعدالت و ای حافظ مظلومان جهان.
یقیناً شما نیز سخت آزرده اید چرا که شما را به یاد حاکمان بیرحم، ریاکاروفریبکار زمان اجدادتان می اورد که با انها چه رفتار زشت وناپسندی داشتند.چقدر رنج ومصیبتهای فراوانی که به انها تحمیل نشد. حاکمانی زورگو وجاه طلب زمانه حکومت را غصب کردند وهیچ کس جرأت مخالفت وایستادن در برابرزورگویی های انها را نبود.اری هنوزنسل اینگونه مستکبران ظالم وخون خوار نتنها ریشه اشان نخشکیده بلکه ریشه نیز دوانیده اند.
ای پناه بی کسان پناهمان ده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر