۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

نیمه شعبان
هرساله درچنین روزهایی بسیاری از مسلمانان شیعه در سراسر جهان بخصوص در ایران جشن میگیرند، میتوان گفت مردم در این چند روزآزادتر از هر زمان دیگربه جشن و شادی میپردازند بی انکه ترس ازبرخورد مأموران نیروی انتظامی ولباس شخصیها داشته باشند.
چه خبر شده؟


این جشن وشادیها برای چیست؟

به اعتقاد ما شیعیان نیمه شعبان روزیست که امام دوازدهم حجت بن الحسن العسکری ولی عصر مهدی موعود(عج) چشم به جهان گشودند. همان امام حی و غایبی که با ظهورش از پس پرده غیبت به جهان وعده صلح ودوستی،عدل وداد راخواهد داد.اری او می اید تا جهان را از شر بدیها و زشتیها پاک کند .
هرسال نیمه شعبان را جشن میگیریم در حالی که اگر از خیلی ها بپرسید هدفتان از برپایی این جشنها چیست ویا اصلا امام زمانتان را چقدر میشناسید پاسخ انها کلی وگنگ خواهد بود.اینکه او امام زمان است وما روزتولدشان را جشن میگیریم .همان گونه که قبلاً گفتم تنها این روزها بهانه ای میشود برای عده ای تا از این فضای پیش امده از سوی رژیم کمال استفاده را بکنند وبه نوعی عقدهای خود راخالی کنند بی انکه بدانند ویا بخواهند که بدانند ایا امام زمانشان از انها چنین خواسته ای دارد.
جالبتراین که چند سالیست مد شده عده ایی در این روزها از فرصت استفاده کرده و از راه های گوناگون به تبلیغات تجاری و..... میپردازند.
عده ایی نیز برای خود دکان باز کرده، به عناوین مختلف مؤسساتی دائرکرده اند به عنوان پیروان ان حضرت به بهانه نشروتبلیغ وایجاد ضمینه برای ظهورشان میپردازند. به اصطلاح اینگونه مؤسسات که تعدادشان نیز کم نیست اغلب از بیت المال بودجه دریافت می کنند وبه نام امام زمان وغیره در سراسر جهان به مصرف میرسانند.
این یک مقدمه ای بود تا موضوع اصلی رابرایتان در میان بگذارم همانگونه که شاهدیم در این روزها حوادث بسیار تلخ وجبران ناپذیری برما گذشته است. حوادث بعد ازانتخابات که هزینه ان با کشته وزخمی شدن ودستگیری بسیاری از هموطنا نمان در اعتراض به این تقلب اشکارورذیلانه پرداخت شد،اعتراضی که در کمال ارامش برگذار شد،اما باز هم این اعتراض به مزاق کودتا چیان خوش نیامد وکار به درگیری وخشونت کشید.علل اینگونه حوادث چه میتواند باشد؟ بعد از گذشت 30سال از انقلابی که گفته میشد متعلق به صاحب واقعی ان امام زمان است، این همه درگیری ونزاع بین کسانی که نقش اصلی در این انقلاب داشتند جای سؤال است چرا بهای ان را ملت باید بدهند ملتی که زخمهای بسیار در بدن دارد.
ایا امام زمان راضی است که در حکومتشان اینگونه حوادث تلخ بوجود اید تا دستمایه ای برای مخالفان ایدئولوژی های انقلاب اسلامی شود تا به تبلیغات سؤعلیه ان بپردازند مخصوصاً از سوی مخالفان ایدئولوژیهای مذهب تشیع.
این سؤال را خواهند پرسید که عدالت ان حضرت چگونه خواهد بود،برخورد ان حضرت با مخالفانشان چگونه است؟رفتاروکردار پیروان ان حضرت چگونه است؟
نیمه شعبان فرا میرسد مانند سالهای پیش،اما امسال با سالهای قبل فرق اساسی دارد اینکه مردم فکر میکنند فریب خورده اند ودل ودماغی برای جشن وشادی ندارند.گویا امام زمان نیزعزاداراست چرا که کسانی به نام محٌبان امام زمان دست به جنایت علیه هموطنان شیعه خود میزنند، بسیاری کشته وزخمی وهمچنین ناپدیدند شده اند. مگر جرم انها چه بود؟
اری این بود ارمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که با معترضین اینگونه برخوردی شود بنابرین فرق انها با رژیم سابق چیست؟
در این روزها که بسیاری از هموطنان مان داغ دارند ودر سوگ عزیزانشان نشسته اند،جشن وشادی چه معنایی دارد؟ ملت ازادی خواه ایران باید بانصب پرچمهای سبز،سیاه وقرمز، و همچنین پوشیدن لباسهای تیره فقط برای اعلام حضور وهمبستگی با قربانیان حادثه به خیابانها بیایند ویکبار دیگر فریاد الله اکبرشان را به کوش ستمگران جنایتکار متقلب برسانند.
امیدوارم به یاری امام عصر(عج) ،منجی عالم بشریت مهدی موعود،عادل دادگر، ملت ایران به حق خود برسند انشاالله

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر