۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه

شناخت بهتر

راه کجاست کعبه ومقصود چیست عشق چیست عاشق ومعشوق کیست ........

ایا تاکنون به خودمان فکر کردیم اینکه کی هستیم چی هستیم چه کاره ایم
ایا تاکنون جلوی آینه ایستادهایم به خودمان ظاهرمان با طن مان بنگریم؟ هرکسی خودش از درونش بهتراگاه هست اینکه نمی تواند خودشو فریب بده(گول بزنه) اینکه چه جور ادمیه میتونه رو خودش حساب کنه قضاوتش در مورد خودش چیست؟

هرکسی از ظنّ خود شد یار من
وز درون من نجست اسرار
من
در انـدرون مـن خستـه دل ندانـم کـیست
که من خموشم و او در فغان وغوغاست درونم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر