۱۳۸۸ تیر ۲۵, پنجشنبه

غمخوار مهربان مادر


مادر فرشته ای زمینی که در کنار اسمش پاکی،صداقت،معصومیت،ازخود گذشتگی،عشق،مهربانی و..... همراه میشود

به درستی که بهشت زیرپای مادر است.باید خم شد،سجده کرد وبوسید پاهای مقدسش را
زندگی بدون او معناد ندارد معنای واقعی زندگی مادر است
او که قلبی مهربان وروحی قدسی دارد هیچ گلی عطروزیبایی هم چون اورا ندارد

هرگز نمیتوانم خوبی های اورا جبران کنم هرگز

چه شبها که بر بالینم نشست، به خواب نرفت واز من مراقبت کرد

افسوس که قدرش را نمیدانیم خدا نیاورد ان روز که بی مادر شویم

مادرمعنی واقعی عشق است

اوکه بدون هیچ توقع وچشم داشتی به ما محبت میکند

محبتهایش را هرگز فراموش نخواهم کرد


اوکه فقط با گفتن مادر دوستتد دارم راضی وخوشحال است

مادر دوستتد دارم
تو اي مادر که يک عمره دلت با غصه دم سازه

صبوري هاي تو مادر منو به گريه ميندازه

مثل يک طفل خواب آلوده من محتاج آغوشم

از اون لالاييات مادر بخون بازم توي گوشم

براي سرنوشت من تو دلواپس ترين بودي

براي اشکهاي من هميشه آستين بودي

تو اي هميشه غم خوارم تو اي مطرح ترين يارم

به نام نامي مادر هميشه دوستتدارم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر