۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

بنی آدم اعضای یکدیگرند که مثل سگ بهم میپرند - چو عضوی بدرد آورد روزگار که پنچر شود چرخ آموزگار - تو کز محنت دیگران بی غمی گمونم پسر عمه شلغمیبنی آدم اعضای یکدیگرند که مثل سگ بهم میپرند

- چو عضوی بدرد آورد روزگار که پنچر شود چرخ آموزگار

 - تو کز محنت دیگران بی غمی گمونم پسر عمه شلغمی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر