۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

سیاست پدر ومادر ندارد

به نام انکه آدم را آزاد آفرید

اری امروزه اگربخواهی کار سیاسی بکنی خیلیها زبان به نصیحت میگشایند که ای بابا تو را چه به سیاست. اخه توچه کاره ای که میخوای تو سیاست دخالت کنی.غیر اینکه واسه خودت درد سر درست کنی( اهسته برو اهسته بیا تا گربه شاخد نزنه)
تورا چه به اینکه سیاست پدر ومادر داره یانه.مگه تو از سیاست چه میفهمی که میخوای بدونی سیاست عین دیانته یانه.
برو به زندگید برس بچهتو بزرگ کن به شوهرت برس، بجای اینکه شوهرتو نصیحت کنی که دست از این سیاست بازیهاش برداره خودتم با هاش شدی، (عاقبت سر سبز را میدهی بر باد جانم)تو هنوز خامی،هنوز کلت بوی قرمه سبزی میده،از من گفتن، سرتو بنداز زیر وبه کار وزندگیت برس،این کارا واسه ماها نه نون میشه نه آب ،غیر ازاینکه درد سر واسه خودت تووعزیزانت درست کنی هیچ عایدی نداره.
تا دنیا بوده همین بوده کاریشم نمیشه کرد.مگر ما نبودیم که با شاه جنگیدیم تا انقلاب کردیم مگر ما مثل تو نریختیم تو خیابونا وشعار دادیم، من هم مثل تو سرم درد میکرد برای بحثهای سیاسی،عاقبتش چی شد؟ بازم باید جون کند وکار کرد واورد سر سفره،یک نفر نیومد بگه چی کاره ای چه کار میکنی اصلاً کی هستی؟
ای داد بیداد سیاست همینه (اشه خالته بخوری پاته نخوری پاته)
سیاست وحکومت داری فقط مولای متقیان علی (ع) داشت وبس .دیگه طول تاریخ همچین حکومتی نه داشتیم نه خواهیم داشت،
چرا که هیچ کس نیست به قدرت و شوکتی نرسه وقدرت وشوکت اورا دربر نگیره واسیرخودخواهی تکبرش نکنه ،یجورایی معتاد اون میشه ونمیتونه بپذیره در کنار خودش ریقیبی وجود داشته باشه، بنابراین میخواد همه را کنار بزنه ویکه تازی کنه
دراین موقع است که شیطان میتونه در درون او نفوذ کنه، سواربر اون بشه وهرجاه بخواد میتازه


اری نمیدانم این سیاست چیست که همه منع ان میکنند مخصوصاً کسانی که در سیاستند ویا در سیاست نقشی داشته اند


چرا ریسک سیاست در کشورمان بالاست ووارد شدن به این حوزه کاری خطرناک و شجاعت وجسارت بالایی رامی طلبد.


من که نفهمیدم سیاست چیزتمیزیست یا کثیف ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر