۱۳۸۸ آذر ۳, سه‌شنبه

دروغ بزرگحقوق بشر رعایت نمیشود دروغ است دروغ


اینکه میگویند در ایران دیکتاتوری حکم فرماست دروغ است دروغ


اینکه میگویند در ایران ازادی عقیده ومذهب نیست ودرکل ازادی از ملت سلب شده دروغ است دروغ

اینکه میگویند در ایران تورم، فقر،بیکاری واعتیاد در جامعه بیداد میکند دروغ است دروغ

اینکه میگویند در ایران سن ازدواج وامار طلاق بالاست دروغ است دروغ

اینکه میگویند در ایران دروغ ، دزدی وفساد امری رایج ومتداول است دروغ است دروغ


اینکه میگویند بدون پارتی بازی ورشوه دادن کارهایت پیش نمیرود دروغ است دروغ

اینکه میگویند در ایران با زندانیان بد رفتاری، شکنجه وتجاوزمی شود دروغ است دروغاینکه میگویند در ایران به رای ونظر ملت توجهی نمی شود دروغ است دروغ


اینکه میگویند در ایران جو خفقان است و سرکوب دروغ است دروغ


اینکه میگویند در ایران ملت به ستوه امده ودل خسته شده دروغ است دروغ


اینکه میگویند در ایران ملت سرخورده ونا امیدند دروغ است دروغ


اینکه میگویند در ایران مدرک تقلبی داده شده دروغ است دروغ


اینکه میگویند در ایران انتخابات نمایشیست دروغ است دروغ


اینکه میگویند درایران هم چیزش تقلبیست دروغ است دروغ


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر