۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

تک درختی خشکیده اما امیدوار

هستم هر چند خشکیدم اما هستم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر