۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه

اخرین راه


شده بود،دراینده حقایق انشاالله معلوم و اینکه چه دستهایی در این قظایا دخیل بوده.به نظرم در این فظای خفقان،تهمت،تهدیدوسانسورباید دراینده نزدیک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟مانند بنیا نگذار انقلاب به فرانسه هجرت کرده واز انجا به هدایت ملت بپردازند.این هجرت مزیدهای زیادی خواهدداشت از جمله :
1)ازازادی بیشتری برخوردار خواهند بود قطا دول غربی نیز از شما حمایت خواهندکرد، ازاین فرصت میتوانید برای رسوایی کودتاچیان وهدایت ملت برای رهایی از ستمگران دروغگو،ریاکارپر از نیرنگ وفریب بپردازید
2)تجمع گروها،احزاب،تشکلهای مبارزودمکراسی خواه در فضای بدون رئب ووحشت از سرکوب ودستگیری به دور شما،انسجام و همبستگی بیشتر بین انها همچنین برطرف کردن اختلافات بین یکدیگرو رسیدن به وحدت کلمه
3) رایزنی بامقامات کشورهای دمکراسی خواه ومخافان ایدوئولوژیهای فاسدوغیرمنطقی دولت کودتاچی وضد ازادی
4)استفاده از رسانه های ازاد برای رساندن پیامدان به جهانیان
5)کم هزینه تربودن این اقدام چرا که نیروهای کمتری بازداشت وبرای انها پرونده سازی خواهد شد6)بدانید ملت ایران هر انچه که دستشان براید برای کمک وهمراهی با شما دریغ نخواهند کردواین رژیم روز بروز منزوی تروشکست پذیرتر خواهد شد.
7) افراد بسیاری هستند که ازاین رژیم متنفرن وبرای انها انگیزه ای میشود تا به شما اعتماد کرده وبه شما بپیوندند که قطعاً بینشان افرادی سر شناسی وجود دارد. انشاالله پیشنهاد من مثمر ثمرباشد خدا با حقگویان است و فریبکاران رسوای عالمنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر